Onderzoek en advies
Driver profiling. Consultancy. Management Workshops. Fleet Risk Analyse.

Fleet risk consultancy

Heeft u een probleem binnen uw bedrijf of wilt u de risico's in beeld brengen? Wij analyseren de gehele situatie en komen met een uitgebreid aanbevelingsrapport om de situatie te verbeteren. 

Bij VVCR zijn we verkeersveiligheidsexperts en hebben we veel kennis van training en ontwikkeling op dit gebied. We onderzoeken eerst uw specifieke situatie en brengen alles duidelijk in beeld voor u. Daarna gaan we de geadviseerde interventies implementeren en uw situatie verbeteren.  

TOETS UW WAGENPARK

Wilt u weten hoe het binnen uw bedrijf staat met de Safety Culture, het beleid en de procedures met betrekking tot het fleet management? Ons company fleet risk assessment geeft een analyse daarvan, gezien vanuit de berijder, het voertuig en de organisatie.

Na het analyseren van de informatie uit het assessment maken wij een duidelijke en heldere rapportage, inclusief aanbevelingen, om de veiligheid en duurzaamheid te verbeteren. Gebruik dit als een start voor de implementatie van een fleet risk managementprogramma, of om uw huidige beleid en situatie te toetsen. 

ONTWIKKEL EEN VEILIG BELEID

Een belangrijk startpunt is het ontwikkelen van een wagenparkbeleid (fleet policy) waarmee u verkeersveiligheid en de bijbehorende regels volledig ondersteunt. Niet alleen vanuit een juridisch oogpunt is dit een belangrijk item, u wilt ook dat uw werknemers weten waar ze aan toe zijn. Wij helpen u met het ontwikkelen of toetsen van uw beleid op het gebied van verkeersveiligheid.

Het doel van een veilig wagenparkbeleid is het verzekeren van de veiligheid van uw werknemers die onderweg zijn voor het werk. U wilt de schade beperken en vooral voorkomen dat er mensen gewond raken. Daar helpen wij u bij.

COMMUNICEER HET INTERN

Om een fleet risk managementprogramma zo effectief mogelijk te laten zijn, kunnen wij ook zorgen voor de begeleidende communicatie. Als u bepaalde thema’s wilt bespreken, zoals gebruik van mobiele telefoon of vermoeidheid onder het rijden, zorgen we daarvoor. U creëert hiermee bewustzijn en herkenning bij uw werknemers. Het zorgt ervoor dat verkeersveiligheid breed wordt gedragen door de hele organisatie en het draagt bij aan een veiligheidscultuur.

In overleg met u en op basis van onderzoek kijken we wat de kernthema's moeten zijn. Is mobiele telefoniegebruik in de auto een probleem? Of dragen uw werknemers geen gordels? Effectieve communicatie zorgt ervoor dat uw werknemers bewust worden van de gevaren in het verkeer en juist gaan handelen in de auto.


Wilt u meer informatie en bent u benieuwd hoe uw organisatie ervoor staat? 
Neem contact op 

Meer in Assess & Consult

Data analyse

Data analyse

Na het verzamelen en analyseren van uw fleet data maken wij een uitgebreid adviesrapport Lees meer

Certificering

Certificering

Wij leiden ook uw trainers op tot een VVCR gecertificeerde trainer en helpen u met het creëren van een training academy. Lees meer

Driver Risk Assessment

Driver Risk Assessment

Uw risico berijders in beeld? Of zien wie het beste zuinigheid-label krijgt? Lees meer