De specialist in
veilig, duurzaam
& kostenbesparend rijden
Internationaal kennis- en opleidingsinstituut sinds 1972

Over VVCR

VVCR is de specialist op het gebied van veilig, zuinig en kostenbesparend rijden sinds 1972.  Via consultancy, training en monitoring dragen wij bij aan de verkeersveiligheid en een duurzame toekomst. Jaarlijks leiden wij tienduizenden cursisten op in verschillende voertuigen en in meer dan 95 landen en 35 talen. 

Naast het trainen van werknemers van grote multinationals of regionale midden en kleinbedrijven, leiden wij ook chauffeurs op in andere vakgebieden zoals hulpverlening-, vrachtwagen- en buschauffeurs.

 

GEDRAGSVERANDERING staat centraal

Meer dan 90% van alle ongelukken onderweg gebeuren vanwege menselijk falen. Juist daarom richten wij ons op gedragsverandering.

Gedragsverandering is de rode draad in al onze trainingen en diensten. Zo maken wij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde assessments, ontwikkeld samen met Cito en Cranfield University, om het rijgedrag in kaart te brengen. Gedragsverandering wordt niet gerealiseerd door één interventie maar door constante aandacht voor verkeersveiligheid en de daarbij behorende interventies. Door te kijken naar individueel rijgedrag maken wij de trainingen zo persoonsspecifiek mogelijk. 

Dit doen wij niet alleen op individueel niveau. Ook kijken we naar het beleid van een organisatie met betrekking tot verkeersveiligheid en Fleet Risk Management. Op basis van onderzoek geven wij advies om maximaal rendement te halen uit uw fleet risk managementprogramma. Daarnaast monitoren wij continu om te kijken waar we samen verbeteringen kunnen realiseren.

Deze filosofie maakt ons uniek en zorgt ervoor dat we samen maximaal resultaat bereiken en door ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig onderweg zijn én dat het aantal ongelukken significant verlaagd wordt. 

 


 

Visie

Elektrisch rijden

Met het schaarser worden van fossiele brandstoffen en het toenemen van een ongezond leefklimaat is de tijd van alternatieve aandrijfvormen aangebroken. Elektrisch rijden in combinatie met Advanced Driver Assistance Systemen (ADAS) is schoner, stiller, goedkoper en veiliger dan rijden met fossiele brandstoffen zonder ADAS. VVCR draagt graag bij aan deze ontwikkeling en helpt bestuurders en chauffeurs veilig en efficiënt gebruik maken van deze voertuigen.

 

ADAS

VVCR draagt bij aan het verhogen van de kennis over Advanced Driver Assistance Systemen (ADAS). Deze systemen dragen bij aan de verkeersveiligheid, mits ze juist worden gebruikt. VVCR helpt bestuurders en chauffeurs om optimaal gebruik te maken van deze systemen om zo veiliger onderweg te zijn.

 


 

Wij steunen:

The decade of action for road safety 2011-2020

Decade of action for road safety

Dit initiatief is gelanceerd door de Verenigde Naties om wereldwijd het aantal verkeersdoden te reduceren. Als we geen actie zouden ondernemen, stijgt het aantal verkeersdoden tot 1,9 miljoen.

 


 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over VVCR en haar diensten? Neem contact op via 0548 514 137 of stuur een email naar info@vvcr.nl