VVCR licht uitzonderingen Code 95 regels toe
Uitzonderingen van Code 95 verplichtingen

Uitzonderingen van Code 95 verplichtingen

Als chauffeur dient u elke vijf jaar ten minste 35 uren nascholing te volgen ten behoeve van de Code 95. Zonder deze punten is het niet toegestaan om te rijden. Toch zijn er enkele uitzonderingen op deze regel. 

Code 95 bij VVCR in Rijssen

1. Chauffeurs van voertuigen die in gebruik bij of onder controle zijn van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.

Indien u verantwoordelijk bent voor het besturen van voertuigen die door bijvoorbeeld De Landmacht worden gebruikt, hoeft u niet verplicht de Code 95 punten te halen.

 

2. Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.

Hierbij moet worden gedacht aan de bestuurder die een voertuig uitsluitend op lokaal niveau bestuurt voor het uitvoeren en controleren van reparaties aan of voor demonstreren van dat voertuig, voor zover met dat voertuig geen andere personen of goederen worden vervoerd dan voor het uitvoeren en controleren van een reparatie of voor een demonstratie nodig zijn.

 

3. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden.

Wanneer u chauffeur bent van een voertuig dat u voor privédoeleinden gebruikt, hoeft u dus geen Code 95 punten te behalen. Prettig als u een keer een familielid wil helpen verhuizen maar beroepsmatig niet actief bent als chauffeur. Uiteraard dient u wel altijd het juiste rijbewijs te hebben voor dat type voertuig.

 

Vervallen vrijstellingen bij Code 95

Sinds1 juli 2015 zijn er twee vrijstellingen vervallen. Dit betekent dat chauffeurs die aan een of beide onderstaande kwalificaties voldoen, toch code 95 punten moeten behalen.

  • Beroepschauffeurs geboren voor 1 juli 1955. Deze personen kregen tot enkele jaren geleden automatisch cCode 95 punten op hun rijbewijs bijgeschreven wanneer ze deze verlengden.
  • Beroepschauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden. Sinds 2015 is het ook zo dat u zelfs als u nauwelijks rijdt, tóch uw Code 95 punten moet behalen. 

 

Wilt u meer weten over de uitzonderingen en vrijstellingen? Stuur uw vraag naar info@vvcr.nl