Leer om te gaan met (on)mogelijkheden in verkeerssituaties
...met de vakbekwaam blijven op de baan

Vakbekwaam Blijven met optimale voertuigbeheersing

Tijdens de Vakbekwaam Blijven Baan training leert een chauffeur alles wat nodig is om veilig en verantwoord te kunnen rijden. De training is zeer praktijkgericht en gestuurd op bewustwording van (on)mogelijkheden in verschillende (onverwachte en gevaarlijke) verkeerssituaties. Vakbekwaam Blijven op de Baan sluit aan op het onderdeel Voertuigbeheersing van de opleiding tot Brandweerchauffeur met een lichte verdieping van vaardigheden.

Doelstelling

Het tijdig leren herkennen van risicovolle situaties waardoor men tijd krijgt deze situaties te vermijden en beheersbaar te houden. Deze training draagt bij aan de ontwikkeling tot een defensieve en veilige weggebruiker.

Inhoud van deze training

De theorie zal voorafgaand aan de praktijk op dezelfde dag worden verzorgd. Aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek worden de volgende onderwerpen nader toegelicht en besproken. Hierbij wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van situaties uit het werkveld van een Brandweerchauffeur.

 • SAFE Methodiek
 • Anticiperen in het verkeer en verkeersinzicht
 • Spiegelafstelling
 • Remweg en stopafstand
 • Snelheid en reactietijd
 • Ongevalsoorzaken
 • Kinetische energie

Chauffeurs leren op het oefencircuit hoe het voertuig zich gedraagt onder extreme omstandigheden. Op deze locatie kunnen uitzonderlijke, onverwachtse situaties realistisch worden nagebootst. Er wordt geoefend op stroeve en gladde weggedeelten. Bewustwording loopt als een rode draad door de gehele opleiding. 

 • De volgende oefeningen worden behandeld.
 • Behandeling zit/stuurhouding incl. gordel en spiegels
 • Eenzijdig remmen op stroeve ondergrond
 • Eenzijdig remmen op gladde ondergrond
 • Bermoefening
 • Remmen en uitwijken
 • Stabiliseren
 • Visualisering remafstand
 • Rem- en stuurtechnieken

Algemene informatie

Aantal chauffeurs: Minimaal 8 en maximaal 10 chauffeurs per sessie per trainer.

Duur van de training: De training neemt 7 uren in beslag. 

Locatie: De training kan plaatsvinden op het VVCR oefencircuit te Rijssen of vele andere binnen Nederland.

Misschien ie dit ook iets voor u:

Vakbekwaam Blijven openbare weg

Vakbekwaam Blijven openbare weg

Houd balans tussen houden risico en tijdwinst! Lees meer

4x4 Terreinrijden

4x4 Terreinrijden

Vakbekwaam blijven als brandweerchauffeur? Een compleet nascholingstraject. Lees meer

Vakbekwaam Blijven Speciale Voertuigen

Vakbekwaam Blijven Speciale Voertuigen

Rijden met speciale voertuigen. Vakbekwaam blijven! Lees meer