Wordt bekend met verkeersdeelname in Nederland
...rijdt veilig en bewust

Maak kennis met verkeersdeelname in Nederland

Tijdens deze zowel theoretisch als praktijkgerichte training op de openbare weg wordt de deelnemer intensief begeleid en getraind in het ontwikkelen van een bewust en defensief verkeersgedrag. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan het bekend en gewend raken aan het deelnemen in het (Nederlandse) verkeer en de daarbij horende regelgeving.

Doelstelling 

Het doel van deze training is dat werknemers die (tijdelijk) in Nederland komen werken bekend worden met verkeersdeelname, wet- en regelgeving. 

Inhoud van deze training

Er wordt gestart met een theoretische introductie. Tijdens deze theoretische introductie, welke gegeven wordt voorafgaand aan het praktijkgedeelte op de openbare weg, worden de volgende onderwerpen nader toegelicht: 

  • SAFE Methode
  • Juiste regelkennis
  • Verkeersborden
  • Anticiperen in het verkeer en het verkeersinzicht
  • Voorrangsregels
  • Snelheid
  • Parkeren
  • Snelweg

Praktische informatie 

Aantal cursisten: 1 persoon per trainer

Duur: De training neemt 5 uren in beslag. 

Locatie: De training kan plaats vinden op iedere gewenste locatie in Nederland.

Meer informatie of deze training boeken?

Neem contact op via info@vvcr.nl of bel +31 (0) 548 514 137 

 

Advies nodig? Wij helpen u graag!

Ons team staat klaar om u te helpen!