Volg de opleiding tot oefenleider
...en leer ander chauffeurs te begeleiden en coachen!

Wordt oefenleider binnen uw veiligheidsregio

De chauffeurs van de Vakbekwaam Blijven Oefenleider/ Leerwerkplekbegeleider training zullen worden opgeleid om chauffeurs te begeleiden en/of te coachen in hun taak als chauffeur binnen de Veiligheidsregio.

Doelstelling

De kandidaat op de hoogte brengen van de didactische en pedagogische aspecten tijdens de interactie met een collega. De doelstelling moet worden behaald volgens het WITI-proces (Weten, Inzicht, Toepassen, Integreren van opgedane kennis) Het toepassen en integreren van kennis zal worden geoefend in rollenspellen en casuïstiek.

Inhoud van deze opleiding

Theorie

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen tijdens de theorie:

 • Introductie, (afwijkende) voorstelronde en verwachtingen
 • Didactische werkvormen en begeleiding bij leerprocessen (o.a. Maslow)
 • Inzicht in gedragskenmerken en wijze van handelen (interactie en feedback)
 • Persoonsgebonden factoren/eigenschappen van Lwpb/collega’s en GDE-matrix
 • Competenties, eisen, verwachtingen e.d. Oefenleider/collega’s
 • Omgaan met weerstanden in de praktijk
 • Casuïstiek en (indien gewenst) rollenspellen
 • Ervaringsuitwisseling, evaluatie en “hoe nu verder”

Praktijk 

Het praktijkgedeelte duurt 4 uur met 2 kandidaten. Tijdens deze praktijksessie vervullen beide kandidaten afwisselend de rol van Oefenleider waarbij de trainer optreedt als observator. De volgende competenties Inhoud introductie en evaluatiegesprek door Oefenleider met kandidaat

 • Attitude van de Oefenleider tijdens introductie, evaluatie; bewaken grenzen van bevoegdheden oefenleider oftewel dat er nimmer instructie wordt gegeven
 • Reactie en interactie tussen Oefenleider en kandidaat n.a.v. feedback kandidaat
 • Individuele rijstijl in meest ruime zin van beide kandidaten
 • zullen worden geobserveerd, geëvalueerd en worden geoptimaliseerd:

De praktijksessie heeft een zeer intensief en interactief karakter hebben waarin de aangeleerde competenties uit het theoretische gedeelte worden geïntegreerd. 

Algemene informatie

Aantal chauffeurs: Minimaal 4 en maximaal 6 kandidaten per sessie per trainer

Duur van de training: 3 dagdelen waarvan 2 theoretisch en 1 praktijk.

Locatie: De training zal plaatsvinden in het primaire verzorgingsgebied van opdrachtgever.

Misschien is dit ook iets voor u:

Vakbekwaam Blijven openbare weg

Vakbekwaam Blijven openbare weg

Houd balans tussen houden risico en tijdwinst! Lees meer

Uitruksessie

Uitruksessie

Helpt voor een vlotte maar veilige uitruk. Lees meer

Opkomstsessie

Opkomstsessie

Snel ter plaatse met de opkomstsessie! Lees meer