Ook met speciale voertuigen als brandweerchauffeur
...veilig, vlot en beheerst ter plaatse

Vakbekwaam Blijven voor het rijden met speciale voertuigen

U kunt bij VVCR een nascholingscursus Vakbekwaam Blijven Speciale Voertuigen volgen. Deze helpt ervoor te zorgen dat brandweerchauffeurs ook in speciale voertuigen hun werk veilig en beheerst kunnen uitvoeren. Tijdens de praktijkgerichte trainingen op de openbare weg wordt de chauffeur intensief begeleid en getraind in het ontwikkelen van een bewust en defensief verkeersgedrag.

  • Aanhangwagen
  • Hoogwerker

Aanhangwagen

Brandweerchauffeur met aanhangwagen

Theorie brandweer

Doelstelling

Het aanleren van een bewust en defensief verkeersgedrag. Hierin wordt aandacht besteed aan het verkeersinzichtelijk handelen en het ontwikkelen van een anticiperende kijktechniek, toegespitst op het voertuig waarmee de training wordt gevolgd.  

Inhoud van deze training

De chauffeur leert zodoende vroegtijdig (onveilige) verkeerssituaties kennen en kan hier op adequate wijze op reageren. De trainer laat de chauffeur zien en ervaren dat als er goed gebruik wordt gemaakt van het rollende vermogen (in combinatie met een goede voorbereiding) er meer tijdwinst wordt behaald dan met alleen hard rijden. Het rijden met aanhangwagen combinatie (en/of boottrailer) staat centraal tijdens de gehele training. Er zal ook aandacht worden besteed aan het manoeuvreren met de aanhangwagen. 

Rapportage

Na afloop van de training zal een digitaal rijrapport worden opgesteld waarin diverse leerdoelen worden beoordeeld. Het rijrapport wordt digitaal gecommuniceerd met de chauffeur en eventueel de Veiligheidsregio.

Algemene informatie

Aantal chauffeurs: Minimaal 3 en maximaal 4 chauffeurs per sessie per trainer.

Duur van de training: 1 uur en 45 minuten per persoon, 4 personen per dag begeleid door 1 trainer. 

Locatie: De training zal plaatsvinden in het primaire verzorgingsgebied van opdrachtgever.

Trainingsmaterialen: Voertuig licht of zwaar inclusief aanhangwagen of boottrailer 

Wilt u meer informatie over deze cursus of over het vakbekwaam blijven? Neem contact op!

Hoogwerker

Vakbekwaam blijven met een hoogwerker

Brandweer openbare weg

Doelstelling

Het aanleren van verantwoord verkeersgedrag met betrekking tot het rijden met een dwingend karakter waarbij risico’s en tijdwinst in evenwicht moeten zijn. Het stimuleren en het verbeteren van een defensief en veilig weggebruik. Tevens het verhogen van het verkeersinzichtelijk handelen en anticiperend kijkvermogen. Leren anticiperen bij verschillende weg- en weersomstandigheden tijdens de verkeersdeelname. 

Theorie

De training start met een korte theoretische introductie waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: 

  • SAFE Methodiek
  • Tijdsdriehoek
  • Competenties

 

Praktijk 

Tijdens het praktijkgerichte onderdeel op de openbare weg wordt de chauffeur intensief begeleid en getraind in de omgang met het specialistische brandweervoertuig (Hoogwerker). Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan voertuigkennis, voertuigbeheersing, verkeersinzichtelijk handelen en het ontwikkelen van een anticiperende kijktechniek. 

Rapportage 

Tijdens elke training wordt er door de trainer een uitgebreide rapportage gemaakt van de chauffeur (welke plaats is de chauffeur geweest, heeft hij gereden in zijn eigen verzorgingsgebied, wat zijn de aandachtspunten voor de volgende training etc.). 

Praktische informatie

Aantal deelnemers: 4 chauffeurs per sessie per trainer

Duur: 2 uur per chauffeur, 4 chauffeurs per dag begeleid door 1 trainer. 

Locatie: Verzorgingsgebied van de opdrachtgever 

Trainingsmaterialen: Hoogwerker 

Wilt u meer informatie over deze cursus of over het vakbekwaam blijven? Neem contact op!