Word een veilig en beheerste brandweerchauffeur
...volg de initiële opleiding bij VVCR

Een complete opleiding tot brandweerchauffeur

VVCR is specialist in het uitvoeren en ontwikkelen van de complete leergang tot brandweerchauffeur. Wij denken mee met het ontwikkelen van uw opleidingsplan. Hieronder ziet u een aantal elementen van de initiele opleiding tot brandweerchauffeur. 

 • Theorie
 • Openbare weg
 • Baan

Theorie

Theorie voor brandweerchauffeurs

Theorie brandweer

 

Doelstelling

Het voorbereiden van de deelnemers op de theorietoets. Door de intensieve begeleiding tijdens deze sessie, trachten we eenieder op het gewenste niveau te krijgen om de theorietoets met een voldoende resultaat af te ronden.

Inhoud van deze opleiding

VVCR zal ter voorbereiding op de theorietoets ondersteuning aanbieden in de vorm van een contactmoment 1 á 2 weken voor aanvang van de theorietoets. Deze sessie valt binnen de vrije ruimte in het blok rijden met een brandweervoertuig.

De volgende onderwerpen kunnen tijdens deze sessie aan bod komen: 

 • Relevante wetgeving voor Brandweer Chauffeurs
 • RVV
 • Artikel 5, 6, 7 (WvW)
 • Regeling Optische- en Geluidssignalen
 • Recente onderzoeksresultaten m.b.t. ongevallen voorrangsvoertuigen
 • Richtinggevend kader
 • Brancherichtlijn 2017
 • Juridische aspecten met betrekking tot het rijden met optische- en Geluidssignalen
 • Prioriteitstelling en daarbij behorende vrijstellingen
 • Reacties overige weggebruikers ten aanzien van optische en Geluidssignalen
 • Interpretatie van optische signalen en geluidssignalen (waarneming)
 • Verantwoordelijkheden voor de chauffeur en leidinggevende
 • Incident Management

Algemene informatie

Aantal chauffeurs: Minimaal 2 en maximaal 12 chauffeurs per sessie per trainer.

Duur van de training: 1 dagdeel à 3 uren. 

Locatie: De training kan worden verzorgd op iedere gewenste locatie van de opdrachtgever. 

Wilt u meer informatie over de leergang tot brandweerchauffeur? Neem contact op!

Openbare weg

Veilige verkeersdeelneming

Brandweer openbare weg

Doelstelling

Het voorbereiden van de deelnemer voor de arbeidsproef (rijden met prio). Het aanleren van verantwoord verkeersgedrag met betrekking tot het rijden met een dwingend karakter waarbij risico’s en tijdwinst in evenwicht moeten zijn. 

Het stimuleren en het verbeteren van een defensief en veilig weggebruik. Tevens het verhogen van het verkeersinzichtelijk handelen en anticiperend kijkvermogen. Leren anticiperen bij verschillende weg- en weersomstandigheden tijdens de verkeersdeelname. 

Inhoud van deze opleiding

 • Deze opleiding is gebaseerd op het ontwikkeldossier van ELO
 • Voor de gemiddelde kandidaat wordt uitgegaan van 6 trainingen ter voorbereiding aan de arbeidsproef. Uiteraard is dit een indicatie en wordt er per kandidaat gekeken hoeveel sessies hij/zij nodig heeft om met een voldoende resultaat examen te kunnen doen.
 • De ritten voert men meestal uit samen met een collega-deelnemer. De trainingen nemen toe in moeilijkheidsgraad, dus van eenvoudige naar steeds complexere verkeerssituaties.
 • De deelnemer evalueert samen met de instructeur en de collega-deelnemer na afloop van elke praktijkrit.

Praktische informatie

Aantal deelnemers: 2 personen per trainer

Duur: 3,5 uur 

Locatie: Verzorgingsgebied van de opdrachtgever 

Categorie: Licht en zwaar

Wilt u meer informatie over de leergang tot brandweerchauffeur? Neem contact op!

Baan

Voertuigbeheersing met brandweerwagens

Brandweer baan

Tijdens de Leergang Chauffeur Baan training leert een chauffeur alles wat nodig is om veilig en verantwoord te kunnen rijden. De training is zeer praktijkgericht en gestuurd op bewustwording van (on)mogelijkheden in verschillende (onverwachte en gevaarlijke) verkeerssituaties. Er wordt aandacht besteed aan diverse remtechnieken op verschillende typen wegdek (droog, nat en gladde ondergrond), remmen en uitwijken, stabiliseren van de auto, manoeuvreren maar ook de zit- en stuurhouding en spiegelafstelling worden behandeld.

Doelstelling

Het tijdig leren herkennen van risicovolle situaties waardoor men tijd krijgt deze situaties te vermijden en beheersbaar te houden. Deze training draagt bij aan de ontwikkeling tot een defensieve en veilige weggebruiker.

Inhoud van deze training

Op een trainingscentrum of op een afgesloten met een mobiele glijvloer wordt aandacht besteed aan de volgende praktijkoefeningen:

 • Remmen op een stroeve, rechte weg
 • Remmen op een gladde, rechte weg
 • Rijden door de bocht op een stroeve weg
 • Remmen en uitwijken op een stroeve, rechte weg

Praktische informatie

Aantal chauffeurs: Minimaal 4 en maximaal 6 chauffeurs per sessie per trainer.

Locatie: De praktijksessie wordt verzorgd op een trainingcentrum in Rijssen, Lelystad, Drachten, Etten-Leur, Venlo of Weert.

Duur van de training: 4 uur 

Wilt u meer informatie over de leergang tot brandweerchauffeur? Neem contact op!